یکشنبه 18 آذر 1397 3437

مشوق های قابل ارائه برای فعالیت های پژوهشی اعضاء هیات علمی تصویب شد

مسئول دبیرخانه طرح ارتقای تراز بین المللی دانشگاه در گفتگویی مشوق های قابل ارائه برای فعالیت های پژوهشی اساتید را تشریح کرد.

مشوق های قابل ارائه برای فعالیت های پژوهشی اعضاء هیات علمی تصویب شد

دکتر محمد جوان مسئول دبیرخانه طرح ارتقای تراز بین المللی دانشگاه در این باره اظهار داشت: با توجه به ردیف «8» مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ 27/8/97 ، تعرفه مشوق های قابل ارائه برای فعالیت های پژوهشی اساتید مطرح و پس از بحث و بررسی با انجام اصلاحاتی کلیات طرح مورد تصویب قرار گرفت. این نظام برای اعضای هیات علمی تدوین و به تصویب رسیده و به زودی برای دانشجویان نیز تصویب و ابلاغ می شود.
وی ادامه داد: در حوزه مقالات اعضای هیات علمی، تمرکز بر افزایش حق التالیف و اعتبار ویژه پژوهشی به ازای مقالات با کیفیت است. در خصوص مقالات علمی و پژوهشی داخلی، اسکوپوس و مقالات پایین تر از Q1 ( 25 درصد مجلات بهتر) در فهرست JCR همان روال سابق اعمال می شود و طبق تعرفه وزارت علوم حق التالیف و گرنت پرداخت می شود. به مقالات ISI با مشخصه Q1 ،2 برابر تعرفه وزارت علوم حق التالیف و5 برابر تعرفه وزارت علوم گرنت تعلق می گیرد. به مقالات 10 درصد لیست JCR به ترتیب 3 برابر و 5 برابر تعرفه وزارت علوم حق التالیف وگرنت پژوهشی تعلق می گیرد. برای مقالات 1 درصد JCR 10 برابر حق التالیف و 50 برابر گرنت در نظر گرفته می شود. برای چاپ مقاله در دو مجله ساینس و نیچر نیز 20 برابر حق التالیف و 100 برابر گرنت پژوهشی تعلق می گیرد. برای نمونه برای چاپ یک مقاله در مجله ساینس و نیچر 100 میلیون حق التالیف و حدود 500 میلیون گرنت داده می شود.
وی اظهار داشت: هدف از این تشویق این است که اگر یک عضو هیات علمی مقاله یک درصد یا نیچر و ساینس دارد به انداره کافی به او گرنت تعلق بگیرد تا بتواند مقاله بعدی خود را نیز در همان سطح ارائه کند.
دکتر جوان تصریح کرد: تمامی مقالات 10 درصد، 1 درصد و دو مجله ساینس و نیچر اگر با مشارکت یکی از 200 دانشگاه برتر دنیا صورت گیرد؛ ضریب یک و نیم برای حق التالیف اعمال می گردد. در خصوص تالیف کتاب بین المللی در انتشارات بین المللی یا انتشارات دانشگاه به زبان انگلیسی برای تالیف هر فصل معادل مقالات 10 درصد و برای کتاب کامل معادل مقالات 1 درصد عمل خواهد شد. در زمینه ثبت اختراع و فروش آن مانند معادل مقالات 1 درصد تشویق صورت خواهد گرفت و برای تولید نمونه محصول دانش بنیان دارای مشتری با رعایت حقوق دانشگاه و فروش دانش فنی نیز معادل مقالات یک درصد و تا سقف 2 درصد از سهم دانشگاه از فروش اقدام می شود.
وی با اشاره به مشوق های دیده شده برای اعضای هیات علمی جدید الاستخدام تاکید کرد: در زمینه اعطای گرنت به اعضای هیات علمی در بدو استخدام نیز برنامه هایی دیده شده است تا سریع تر بتواند آزمایشگاه خود را راه اندازی کند. پیش بینی شده از هر عضو هیات علمی در بدو استخدام خواسته شود تا 3 عنوان از بهترین مقالات خود را ارائه نماید و بر اساس فرمول مشابه اعتبار پژوهشی برای مقالات، به 3 مقاله اعتبار تعلق گیردکه این امر سبب می شود تا میزان حمایت از اعضای هیات علمی بسته به سابقه علمی آنها متفاوت باشد . به عنوان مثال اعضای هیات علمی که قبلا در ساینس یا نیچر مقاله داشته باشند می توانند تا 500 میلیون تومان اعتبار پژوهشی در شروع کار دریافت کنند.
دکتر جوان افزود: در حوزه پایان نامه ها اگر پایان نامه در راستای برنامه پژوهشی اساتید باشد؛ 25 درصد و اگر در راستای حل مشکلات جامعه باشد و با مشارکت 200 دانشگاه برتر دنیا انجام شود 50 درصد به بودجه مصوب آن اضافه می شود. به اساتید دارای عناوین برتر در جشنواره های خوارزمی، رازی و فارابی، جشنواره شیخ بهایی، پژوهشگر برتر وزارت علوم و استاد نمونه کشوری و کسب عنوان دانشمندان یک درصد سال نیز معادل مقالات یک درصد JCR گرنت تعلق می گیرد.
وی در پایان یادآور شد: مشوق های یاد شده از اول مهر ماه سال جاری در حال اجرا است که اعتبار آن از بودجه های طرح ارتقای تراز دانشگاه، حمایت های وزارت علوم و دانشگاه و هدایت منابع حوزه پژوهش تامین می گردد.