پذیرش برگزیدگان علمی


 

بررسی درخواست پذیرش متقاضیان رشته های غیرپزشکی در هر سال تحصیلی وفق ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شیوه‌نامه مصوب شورای دانشگاه انجام می شود. فراخوان پذیرش معمولا از دی ماه به بعد از طریق بخش آموزش وبگاه دانشگاه منتشر می شود.
پذیرش متقاضیان برگزیده علمی رشته های گروه علوم پایه پزشکی به صورت متمرکزاز طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود و متقاضیان واجد شرایط همراه با داوطلبان پذیرفته شده از طریق آزمون برای ثبت نام به دانشگاه معرفی می شوند.

bullet آئین نامه ها

bullet اخبار و اطلاعیه ها