آزمایشگاه‌ها


 

bullet ظرفیت ها، امکانات آزمايشگاهي

 • تجهيزات سنجش كيفي منابع آب به صورت پرتابل
 • تجهيزات نمونه‌برداري كيفي از منابع آب و خاك
 • دستگاه سنجش كليه پارامترهاي فلزات سنگين
 • تفاهم همكاري با آزمايشگاه‌ معتمد سازمان محيط زيست در خصوص سنجش از منابع هوا
 • كارگروه‌هاي تخصصي تحصيلات تكميلي كارشناسي از دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي معتبر داخل و خارج

bullet تجهیزات آزمایشگاهی . عملیات میدانی

 1. 1-دستگاه فتومتر 7500 (Palintest )
 2. این دستگاه پرتابل است و قابلیت اندازه گیری پارامترهای زیر را دارد.

  پارامتر محدوده اندازه گیری واحد اندازه گیری
  Al 0-0.5 Mg/l
  Cl 0-5 Mg/l
  Mo 0-100 Mg/l MoO4
  Mn 0-0.03 Mg/l
  Br 0-10 Mg/l
  Fe 0-10 Mg/l
  K 0-12 Mg/l
  Cr 0-1 Mg/l
  Mg 0-100 Mg/l
  Ni 0-10 Mg/l
  Cu 0-50 Mg/l
  Zn 0-4 Mg/l
  PH 6.8-8.4  
  (نیتریکول) No2 0-0.5 Mg/l N
  (نیتریکول) No2 0-1.6 Mg/l NaNo2
  (نیتریفوت)No2 0-1500 Mg/l S
  No3 0-20 Mg/l SiO2
  NH3 0-1 Mg/l N
  COD 5-20,000 Mg/l O2
  فنل 0-5 Mg/l as Phenol
  اسید سیانوریک 0-200 Mg/l
  ارگانو فسفونلت 0-20 Mg/l Po4
  ازن 0-2 Mg/l
  دی اکسید کلر 0-20 Mg/l
  رنگ 10-500 Mg/l pt
  سختی کلسیم 0-500 Mg/l CaCo3
  سختی کل 0-500 Mg/l CaCo3
  سولفات 0-200 Mg/l
  سولفیت 0-500 Mg/lNa2So3
  سولفید 0-0.5 Mg/l S
  سیلیس 0-150 Mg/l SiO2
  فسفات 0-100 Mg/l
  فلوراید 0-1.5 Mg/l
  کلراید 0-0.5 Mg/l Cl-
  کلراید 0-50,000 Mg/l NaCl
  قلیائیت کل 0-500 Mg/l CaCo3
  قلیائیت متیل اورانژ 0-500 Mg/l CaCo3
  قلیائیت فنل فتالئین 0-500 Mg/l CaCo3
  کدورت 5-400 FTU
  هیدرازین 0-0.5 Mg/l
  هیدروژن پراکساید 0-100 Mg/l
 3. دستگاه اسپکتروفتومتر UV-VIS
 4. UV-VIS Spectrophotometer cecil CE 7200
  این دستگاه قدرت آنالیز کیفی و کمی را دارد، نمونه هایی که در ناحیه 50 تا 200 نانومتر جذب داشته باشند را میتوان با این دستگاه سنجش کرد.
  این دستگاه Double Beam (دو پرتوی) است، یعنی در این دستگاه نور در یک زمان از 2 مسیر و از نمونه و شاهد عبور میکند.
  روشهاي طيف سنجي براساس بر هم كنش تابش الكترومغناطيسي با ماده بنيان گذاري شده است و چون امواج الكترومغناطيس، حاصل كاهش سرعت ذرات با بار الكتريكي است بنابراين توسط ماده جذب شده و سبب افزايش سرعت ذرات مي گردد. علاوه بر اين انرژي نوراني در بر هم كنش با ماده و جذب آن توسط ماده، باعث برانگيختن ماده به ترازهاي انرژي بالاتر مي گردد. بنابراين بسته به شدت و قدرت انرژي وارده به ذره با ماده بر هم كنش كرده و پديده خاصي را سبب مي گردد كه اساس اندازه گيريهايي نظير اسپكتروفتومتري را تشكيل مي دهد.و می تواند شامل كليه نواحي طيف الكترومغناطيس از اشعه گاما و ناحيه مريي تا امواج راديويي باشد. در اين رابطه، روشهاي جذب، نشر، شكست، پراش (Diffraction) و پلاريزه شدن نور را مي توان مورد توجه قرار داد كه مهمترين آنها روشهاي اسپكتروفتومتري جذبي و نشري و فلورسانس است.
  طول موج نور مريي بيشتر و در نتيجه انرژي آن كمتر از UV است، در اثر تابش نور به ماده در آن نقل و انتقالات الكتروني صورت مي گيرد، e ها تحريك شده و به سطوح انرژي بالاتر مي روند. بسته به ساختمان شيميايي جسم، نقل و انتقالات الكتروني مختلفي مي تواند صورت گيرد، و محل جذب بستگي به ساختمان شيميايي ماده دارد. بنابراين از max براي شناسايي مواد استفاده مي شود كه طول موجي است كه در آن حداكثر جذب صورت مي گيرد و براي تعيين غلظت جسم مجهول max را به نمونه مي تابانيم. مقدار جذب از قوانين جذب Bear & Lambert پيروي مي كند و از رابطه A= lc محاسبه مي شود.
  معمولا در محدوده اي كه جذب با غلظت رابطه خطي دارد ،تعيين مقدار انجام مي شود.اگر غلظت نمونه و استاندارد به هم نزديك باشد و غلظتها هم در محدوده خطي باشند، مي توان با استفاده از تناسب محاسبات را انجام داد.

 5. دستگاه گاز کروماتوگرافی (G.C)
 6. Model SP 3470 Gas chromatograph
  دارای ستون DB5 با طول 32 متر و قطر 0.25 میلی متر و شعله FID
  GC براي شناسايي و تعيين مقدار انجام مي شود. در GC با دو فاز سر و كار داريم: فاز ساكن و فاز متحرك، فاز متحرك يك گاز است و فاز ساكن مي تواند مايع يا جامد باشد. فاز متحرك هيچ نقشي در جداسازي ندارد، ابتدا نمونه را توسط سرنگ داخل injector تزريق مي كنيم. نمونه پس از ورود به injector به بخار تبديل شده و با فاز متحرك مخلوط شده، وارد ستون مي شود. نمونه جذب ستون مي شود و در زمانهاي مختلف به وسيله گاز بي اثر از ستون بيرون مي آيد و وارد دتكتور مي شود. ستون، قلب دستگاه است زيرا عمل اصلي كه جداسازي است در آنجا انجام مي شود. دتكتور، شناسايي را انجام مي دهد. جهت شناسايي مواد با GC از (Rt) Retention time استفاده مي شود. Rt زماني است كه طول مي كشد تا جسم از دتكتور بيرون بيايد ،يعني از زمان تزريق نمونه تا زمان ظاهرشدن پيك ها روي دستگاه كه براي يك ماده تحت شرايط ثابت، مقداري ثابت است. بنابراين از مقايسه Rt معلوم با Rt مجهول، مي توان اجزاي موجود در مجهول را تشخيص داد.
  اگر مجهول و استاندارد، Rt يكسان داشتند، مي توان نتيجه گرفت كه هر دو نمونه يكي هستند.
  پارامتر مهم ديگر در GC، سطح زير منحني (AUC) است. ركوردر به ما كروماتوگرامي مي دهد كه در راس هر پيك Rt را مي نويسد و AUC مربوط به آن را هم مي دهد پس كروماتوگرام حاوي دو اطلاع ارزنده است:
  1- Rt براي شناسايي كيفي جسم
  2- AUC براي تعيين مقدار كمي جسم
  گاز حامل: يك گاز بي اثر است (He, H2, N2)، He از همه بهتر است ولي چون گران است كاربرد كمي دارد. نگهداري H2 هم خطرناك است چون قابليت انفجار دارد، بنابراين N2 استفاده مي شود.

 7. دستگاه صداسنج آنالیزور
 8. مدل CR 162C ساخت کمپانی Cirrus انگلستان
  این دستگاه پرتابل است و توانایی اندازه گیری SPL ، Lmax ، Lmin ، Leq را دارد. قابلیت نرم افزاری و کنترل و آنالیز داده های این دستگاه قوی میباشد.

 9. دستگاه DO متر پرتابل
 10. این دستگاه میلی گرم در لیتر اکسیژن حل شده در آب را اندازه گیری میکند.

 11. دستگاه PH متر پرتابل
 12. این دستگاه غلظت هیدروژن حل شده در آب را اندازه می گیرد.

 13. دستگاه PH متر روميزي
 14. دستگاه ردیاب یا GPS (Global positioning system )
 15. این دستگاه یک سیستم موقعیت یاب جهانی است که عمومی ترین کاربرد آن تعیین موقعیت مکانی از لحاظ طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریای آزاد میباشد.

 16. راكتور ديجيتالي COD
 17. دستگاه جذب اتمي

bullet ليست ساير تجهيزات و متعلقات آنها (آزمايشگاه مهندسي محيط زيست)

ردیف نام دستگاه مارك / مدل
1 اسپكتروفتومتر Hach /
DR 4000
2 اسپكتروفتومتر Perkin Elmer / Lambda EZ 150
3 اسپكتروفتومتر - كامپيوتري Vaian/
50 conc
4  TOG/TPHمتر  Infra Cal /
EN 61010-1
5 BOD متر  Infra Cal /
EN 61010-1
6  BOD متر Aqualytic /
AL 212
7 BOD متر (انكوباتور) Power
8 COD راكتور ديجيتالي Hach
DRB 200
9 COD راكتور ديجيتالي Hach
DRB 200
10 COD راكتور عقربه اي Hach
11 COD راكتور عقربه اي Hach
12 pH متر Metrohm 691
13 pH متر EDT / GP 353
14 pH متر پرتابل Martini Ins.
15 ترازو ي ديجيتال Metler PJ300
16 ترازوي آناليتيكال سارتريوس
17 ترازو Triple
18 جارتست Aqualytic
19 ميكروسكوپ Meiji
20 اكسيژن متر Crison
OXI 45
21 اكسيژن متر WTW
22 اندازه گيري گاز خروجي Madur / GA-21
23 سانتريفوژ sigma 101
24 آب مقطرگيري 1 بار تقطير فاطر W 600 B-6004
25 آب مقطرگيري 2 بار تقطير فاطر- 6204
26 انكوباتور طب آزما
27 كوره Demero F.69
28 كلر آزاد/ كلر مجموع و pH متر Martini Ins.
MI 411
29 فسفات با محدوده پائين پرتابل Martini Ins.
MI 412
30 pH/EC/TDS/Tمتر پرتابل Martini Ins.
MI 805
31 پمپ پريستالتيك mL/min2 Watson Marlow
101 V/R
32 pH/ORP Controller Jenco 3671
33 پمپ خلا Aspirator VC701
34 شيكر Shaker SINA 25 VDRI
35 شيكر Shaker دست ساز
36 Stirrer SINA
37 Stirrer كارآزما
38 Stirrer Ruhramag / Retsch R021
39 هات پليت با همزن مغناطيسي IKA/
RH Basic 2
40 آون 55 ليتري استيل ديجيتالي ATF
41 آون عقربه اي ايران خودساز
42 پي پت پر كن اتوماتيك Brand
43 پي پت پر كن اتوماتيك Brand
44  رگلاتور كپسول گاز O2 Harris
45 كپسول گاز O2  
46  رگلاتور كپسول گاز N2 Harris
47 كپسول گاز N2  
48 Turbidimeter HACH 2100P
49  EC meter پرتابل WTW LF90
50 پمپ پريستالتيك Heidolph- PD 5001
{Pump Head (sp quick wall thickness 1.6 mm)}
51 ماكرو ويو بوتان
52 بن ماري  
53 منبع تغذيه 40v ADAK PS-405
54 UPS جهت تامين انرژي برق در مواقع قطع برق به صورت برق اضطراري  
55 Moltiy meter جهت اندازه گيري آمپر، اهم ، ولت، هرتزو (M890G KBR)
56 دستگاه منبع تغذيه 40V با مارك ADAK PS-405  
57 يخچال هوور
58 يخچال پارس
59 هود شيميائي  
60 هود شيميائي  
61 هود شيميائي  
62 پمپ پريستالتيك Heidolph- PD 5001
{Pump Head (sp quick wall thickness 1.7 mm)}
63 بن ماري فاطر الكترونيك 14 ليتري جوش حلقه اي ديجيتال W 614 BD 8
64 اتوكلاو 25 ليتري آزمايشگاهي با سيستم هوشمند، بدنه استيل، محفظه استيل D/ 6035115R
65 پمپ پريستالتيك Heidolph- PD 5001
{Pump Head (sp quick wall thickness 1.7 mm)}
Sp QUICK D 1.6
66 پمپ پريستالتيك Heidolph- PD 5001
{Pump Head (sp quick wall thickness 1.7 mm)}
67 پمپ پريستالتيك Heidolph- PD 5001
{Pump Head (sp quick wall thickness 1.7 mm)}
68 هود بيولوژيكي  
69 هود بيولوژيكي  
70 چشم شوي و دوش اضطراري  
71 چشم شوي و دوش اضطراري  
72 چشم شوي و دوش اضطراري  
73 كلني كانتر ديجيتال  
74 لوكسي متر 365 UVA و نرم افزار RS 232
75 ترازوي ديجيتال با دقت 001/0 گرم  
76 اولتراسونیک کلینر 6 لیتری Fungilab
UE-6SFD
77 سانتریفوژ شیمی فن
CE 145
78 منبع تغذیه DC Power Supply HUAYI Electronic (HY 5030 E)
79 دیجیتال مولتی متر دستی GWinstek
GDM- 356

bulletواحد تحقيقاتي هوا فضا، اقليم و سنجش هاي هوايي

هواپیماهای بدون سرنشین (UAV ):

اهداف و قابلیت ها

 • سنجش و کنترل همزمان آلودگی هوا منتشره از نقاط و مسیرهای مورد نظر از پایگاه مرکزی یا دفتر مهندسی
 • بازده بالای اقتصادی
 • توان جایگزینی و ارتقا همراه با رشد تکنولوژی در جهان
 • قابلیت راهبری توسط متخصصان محیط زیست در دفتر مرکزی برای هر نقطه دلخواه مورد نظر جهت پایش و سنجش
 • زمان پایین هر مانور سنجش هوایی
 • هزینه و زمان بسیار پائین در مدیریت زیست محیطی، نظارت و بازرسی و سنجش و پایش پروژه های خطی مانند راه، خط لوله و...
 • توان بالای سنجش در محیط های صعب العبور مانند مخازن سدها، پارک های ملی و .. رد شرایط آب و هوایی نامناسب
 • توان سنجش کلیه پارامترهای آلودگی هوا، صوت و تشعشعات رادیو اکتیو و.. در ستون هوا تا ارتفاع 2000 متر
 • برد 100 کیلومتر و تداوم پروازی 5 ساعت با کمترین میزان سوخت
 • قابلیت حمل دوربین همزمان با سنجش
 • کنترل اتوماتیک و نیمه اتوماتیک پرواز و اجرای برنامه پروازی در قالب مأموریت به پرنده بدون نیاز به کنترل همزمان خلبان