طرح‌های در دست اجرا


 
ردیف عنوان طرح تحقیقاتی مجري اصلي سازمان‌هاي کارفرما/همکار
1 امکان‌سنجی سیستم پایش یکپارچه برخط پتانسیل احتراق در منابع طبیعی دکتر احمد جمشیدی اداره کل حفاظت محیط زیست سمنان
2 طرح اجرای هیدروگرافی مخازن با استفاده از قایق بدون سرنشین (usv) دکتر صادق پرتانی وزارت نیرو
3 بررسی استقرار سامانه ایمنی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و آموزشی (دانشگاه تفرش) دکتر صادق پرتانی معاونت پژوهشی دانشگاه تفرش
4 ارزیابی اثرات زیست محیطی تفصیلی کارخانه تولید نفتا شهرستان گرمی، اردبیل دکتر احمدخدادادی شرکت آرمان کیان پتروصنعت
5 تولید محصول بومی تجهیزات تصفیه هوای نیمه صنعتی دکتر قربانعلی دزواره شرکت نانوانرژی‌بوم‌زیست (ناب)
6 بررسی نفوذ و ورود آلاینده های صنعتی خطرناک به چرخه غذایی انسان در منطقه صنعتی عسلویه دکتر صادق پرتانی صندوق حمایت از فناوران ریاست‌ جمهوری
7 بازیافت و تولید ظروف غذای یکبار مصرف آلومینیوم دکتر مسعود حسنی دانشگاه تربیت مدرس
8 استقرار آزمایشی سامانه پایش پتانسیل احتراق در جنگل ها دکتر صادق پرتانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور