ارتباط با ما


 

آدرس


دانشکده عمران و محیط زیست، بلوک 6، طبقه 1 غربی، اتاق 6101، پژوهشکده محیط زیست
14115-143

تلفن


82883995

دورنگار


82883995 , 82884324

ایمیل


merc@modares.ac.ir

وب سایت


Merc.modares.ac.ir